Hakkında:

Araştırmacı Osmaniye’de başladığı eğitim hayatında, ilköğrenimi Cumhuriyet İlköğretim Okulu, orta öğrenimini ise Çukurova Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Fen Bilgisi Eğitimi ABD'de 2011 yılında tamamladı. Doktora eğitimine ise, 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ABD'de başlamış olup, yatay geçiş yaptığı Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde 2016 yılında tamamladı. Araştırmacı 2014-2015 eğitim öğretim yılında “Doktora Sırası Araştırma Bursu (TÜBİTAK)” kapsamında Finlandiya Turku Üniversitesitesi öğretmen eğitimi okulunda yaklaşık 1 yıl süreyle girişimcilik konusunda araştırmalar yürütmüştür. Araştırmacı 2012-2016 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2016-2018 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2019 yılı itibariyle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalında Doçent unvanı verilmiştir. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki akademik görevini sürdürmektedir. Fen bilimleri eğitiminde öğretmen yetiştirme, fen öğretimi, girişimcilik, ödevler, STEM, E-STEM üzerine çalışmalar yürütmekte olup bu konularda SSCI, SCI ve Alan indeksli dergilerde çok sayıda araştırma makalesi mevcuttur.

 

 

 

 

Güncel Etkinlikler:

 

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (12-14 Nisan 2019 / İzmir - Özdere)

 

Değerli Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimcileri,

Sizleri, 12-14 Nisan 2019 tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’nde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız. http://www.fmgtegitimikongresi.com/?s=0

 

ERPA International Congresses on Education (19-22 Haziran 2019 / Sakarya)

 

Değerli eğitimciler;

Sizleri 19-22 Haziran 2019 tarihinde Sakarya'da düzenlenecek olan "ERPA International Congresses on Education" adlı kongrede ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.  https://www.erpacongress.com/